Als partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor eet- en gewichtsproblemen, voorziet vzw Eetexpert in een helpdesk voor burgers en hulpverleners. Naar aanleiding van de coronacrisis zorgde Eetexpert voor een uitbreiding van de beschikbaarheid en dat was nodig, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. De helpdesk ontving in 2020 maar liefst 77,2 procent meer oproepen dan in 2019. Het aantal verwijzingen verdubbelde zelfs. Vooral naar het einde van het jaar toe werd de helpdesk steeds meer gecontacteerd.

19-04-2021

Eetexpert is het Vlaams kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. Via een focus op preventie en versterking van de zorg voor mensen met eet- en gewichtsproblemen wil Eetexpert de fysieke en psychosociale gezondheid verbeteren. De helpdesk van vzw Eetexpert is gericht op verwijshulp. Via deze dienstverlening biedt Eetexpert elke werkdag van 9 tot 17 uur een gepaste verwijzing naar een zorgprofessional of voorziening in de buurt. Niet alleen burgers, maar ook hulpverleners kunnen er voor advies terecht.

Toen de nood bij de start van de eerste lockdown groter werd, zorgde Eetexpert met vrijwilligerswerk voor meer beschikbaarheid. Concreet ging de helpdesk van Eetexpert vanaf 16 maart 2020 over naar een permanentielijn die gedurende 24 uur bereikbaar was. Na deze eerste weken bleef de helpdesk beschikbaar van 7 uur tot 22 uur, en dit tot eind mei. Door een stijging van het aantal vragen werden deze verruimde openingsuren sinds augustus terug toegepast.

Sindsdien kwamen er duidelijk veel meer oproepen binnen, zo blijkt uit de cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers bekwam in antwoord op een parlementaire vraag. In totaal ontving de helpdesk van Eetexpert in 2019 457 vragen. ”In 2020 werd er niet minder dan 810 keer contact opgenomen, wat een stijging is met niet minder dan 77,2% tegenover het voorgaande jaar”, aldus Schryvers, “Sedert augustus steeg het aantal vragen nog meer dan de maanden voordien. De cijfers voor november en december 2020 zijn meer dan het drievoudige van het vorige jaar.”

Ondanks deze stijging hanteert de helpdesk in 2021 weer de normale openingsuren. Het onbezoldigd werken buiten de normale openingsuren dat in 2020 plaats vond, was een tijdelijk initiatief vanuit Eetexpert aan het begin van de crisis.

Vragen van professionelen

Van de 810 vragen in 2020 waren er 524 of 65% afkomstig van burgers, terwijl 286 vragen of 35% gesteld werden door professionelen. In 2019 lag die verhouding nog anders met 70% vragen van burgers en 30% van professionelen.

“Zowel het aantal vragen van burgers als van professionelen steeg sterk”, weet Schryvers uit het antwoord op haar vraag, “Opvallend toch ook dat zoveel meer professionelen hun toevlucht zochten bij de Helpdesk. Het bevestigt dat hulpverleners tijdens de coronacrisis vaker te maken kregen met de problematiek van eetstoornissen en zich hierover vragen stelden.”

Aantal doorverwijzingen verdubbeld

Het aantal doorverwijzingen naar een zorgprofessional of voorziening dat vzw Eetexpert in 2020 deed is tegenover 2019 meer dan verdubbeld. In 2019 werden 327 mensen doorverwezen, terwijl dat in 2020 opliep tot 659, dat is een stijging met maar liefst 102%.

 

Vragen

Verwijzingen

2019

2020

2019

2020

januari

38

41

30

32

februari

38

49

22

41

maart

50

64

31

44

april

47

68

32

46

mei

39

54

28

42

juni

36

37

26

32

juli

32

51

20

44

augustus

30

71

24

68

september

32

63

23

57

oktober

36

83

26

72

november

45

118

34

86

december

34

111

313

95

Subtotaal

457

810

327

659

 

“Uit het antwoord op mijn vraag blijkt ook dat de ernst van de eetstoornissen is toegenomen. Het herstel wordt door de covid-maatregelen ook bemoeilijkt”, aldus Schryvers, “De wachtlijsten zijn daardoor de voorbije periode toegenomen.” Zo wordt de wachttijd voor kinderen onder de 15 jaar momenteel geschat rond de 6 maanden. Oudere jongeren moeten zo’n 4 maanden wachten op gespecialiseerde zorg. Er zijn alternatieve programma’s opgestart om de jongeren op de wachtlijst ‘vast te houden’ vanuit de gespecialiseerde afdelingen van de ziekenhuizen. Concreet gaat het om een wekelijks contactmoment, individueel of in groep.  Ook worden de jongeren aangemoedigd om de ambulante gespecialiseerde zorg verder aan te houden. 

“In een tijd als deze, die gedomineerd wordt door de coronacrisis en waarin mensen vaak meer op zichzelf terugplooien dan anders, is in het bijzonder moeilijk voor mensen met psychische of psychiatrische problemen”, aldus Schryvers, “Angst en depressiviteit steken makkelijker de kop op en het gebrek aan structuur en controle is voor sommige mensen heel erg moeilijk. In reactie op de spanning, stemmingsproblemen en angstklachten die de coronacrisis teweegbrengt, staat bij heel wat mensen ook het eetgedrag onder druk. De crisis is daardoor een risicofactor voor eetstoornissen en kan ook een zware impact hebben op het herstelproces van al lopende begeleidingen. De cijfers tonen dit ook aan.”