Met de extra OCMW-raad die door de Zoerselse oppositie bijeen is geroepen op 25 augustus a.s. wil CD&V duidelijkheid met betrekking tot de manier waarop de gemeente Zoersel kwetsbare gezinnen bijkomend zal ondersteunen. Aanleiding is de manier waarop de Vlaamse subsidies ter ondersteuning van mensen die het omwille van de coronacrisis financieel moeilijk of nog moeilijker kregen, zullen worden besteed. “In het belang van de getroffen Zoerselaars is het absoluut nodig om snel te schakelen en een plan uit te werken over hoe de subsidies het best kunnen worden ingezet,” zegt CD&V-gemeenteraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers.

14-08-2020

De coronacrisis heeft een ongeziene invloed op de situatie van heel veel gezinnen in Vlaanderen, in het bijzonder de meest kwetsbare. Inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid of het geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid zorgen voor een toename van het aantal gezinnen dat bij de OCMW’s aanklopt. “Ook in Zoersel kregen heel wat mensen te kampen met inkomensverlies,” vertelt Katrien Schryvers, “Voor Zoerselaars die het daarvoor ook al niet breed hadden was de sluiting van de sociale kruidenier een bijkomende opdoffer. Zij moesten plots naar de gewone supermarkt, waar basisbenodigdheden niet alleen duurder zijn dan in de NetZak, maar waar door het hamsteren de goedkoopste producten vaak ook snel uitverkocht waren. Gedurende een beperkte periode kregen de klanten van de NetZak wel een compensatie en nadien werd aan huis geleverd, maar een echte heropening kwam er pas op 16 juli ll. Intussen blijkt nog maar de helft van de klanten de weg te hebben teruggevonden en daar maken wij ons zorgen over.”

In uitvoering van een resolutie met betrekking tot bijkomende maatregelen voor kwetsbare gezinnen, die Schryvers mee uitwerkte in het Vlaams Parlement, stelt de Vlaamse regering aan de lokale besturen in totaal 30 miljoen euro ter beschikking. De helft hiervan is bestemd voor lokaal armoedebeleid, de andere helft voor het lokaal consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. “Voor Zoersel gaat het over respectievelijk 28.232,11 euro en 29.800, 56 euro, of in totaal 58.032,67 euro,” weet Schryvers.

Op 10 juli 2020 ontvingen de lokale besturen concrete informatie over de procedure en de voorwaarden voor het aanvragen van het consumptiebudget. “Vanuit de bezorgdheid voor de meest kwetsbare Zoerselaars willen wij dat het gemeentebestuur deze subsidieaanvraag zo snel mogelijk doet. Via een besluit van de OCMW-raad willen we de meerderheid die uitdrukkelijke opdracht geven,” zegt CD&V-gemeenteraadslid Elke Sels, “Bovendien vragen wij het Vast Bureau om een concreet plan uit te werken dat bepaalt hoe het consumptiebudget besteed zal worden en hoe kwetsbare gezinnen concreet zullen worden ondersteund. Dit moet tegen volgende gemeenteraad klaar zijn.”

“Vanuit Vlaanderen is er snel gehandeld om bijkomende budgetten ter beschikking te stellen. Nu Zoersel met de Zoerselcheque al een aantal jaren beschikt over een bonnensysteem, kan het consumptiebudget hier gemakkelijk op geënt worden. Ook voor de lokale middenstand kan dit een extra steun zijn. Voor mensen in een kwetsbare positie is het vaak ook belangrijk dat er kort op de bal wordt gespeeld en dat ze zo snel als mogelijk de nodige ondersteuning krijgen. Daarom vragen we dat snel werk wordt gemaakt van een concreet plan,” zo besluiten Schryvers en Sels.