24-04-2020

Vlaamse parlementsleden Katrien Schryvers en Loes Vandromme willen dat bij de eerste versoepeling van maatregelen  kwetsbare kinderen en jongeren terecht zouden kunnen in een buddygezin. “Kinderen en jongeren zijn door de corona-maatregelen genoodzaakt zo veel mogelijk thuis te blijven. En dat is niet voor elk kind evident. Als we maatregelen terugschroeven, moeten we ook het algemeen welzijn vooropstellen, en eerst mee die maatregelen terugschroeven die de meest kwetsbaren het hardst treffen. We willen hierbij een zeer concreet voorstel doen: koppel kinderen en jongeren in moeilijke thuissituaties zodra mogelijk aan een buddygezin of een gastgezin dat hen op een aantal momenten opvangt en o.a. begeleidt met schoolwerk”, zeggen Katrien Schryvers en Loes Vandromme.

De tol die we betalen voor de coronamaatregelen - die nodig zijn om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken - raakt in het bijzonder de meest kwetsbaren in onze samenleving, zo merken Vlaams parlementsleden Katrien Schryvers en Loes Vandromme op. Zij maken zich grote zorgen over kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties die nu al een lange periode in thuisquarantaine doorbrengen. “School, vrienden en hobby’s zijn weggevallen. Voor kinderen in moeilijke of zelfs gevaarlijke gezinssituaties is dit extra moeilijk. Zij zijn deze periode volledig overgeleverd aan hun lot”, zeggen ze. “Er is opvang in de scholen en een aanbod aan online-hulpverlening, maar net de meest kwetsbare kinderen worden daarmee het minst bereikt.” Daarom deden Katrien Schryvers en Loes Vandromme eerder al een oproep om kwetsbare kinderen meer actief naar de scholen en opvang toe te leiden. Met hun voorstel rond ‘buddygezinnen’ gaan ze nog een stap verder en hopen zij voor de meest kwetsbaren zo snel als mogelijk een uitweg te bieden.

Buddygezin

Een ‘buddygezin’ is een gezin dat een kwetsbaar kind een aantal momenten per week opvangt. “In de praktijk zal dit heel vaak een gezin zijn dat een band heeft met het kind. Zo zouden ouders van klasgenoten of zelfs leerkrachten zich bijvoorbeeld kunnen opgeven als buddygezin. De bedoeling is om de gezinnen een wetgevend kader te bieden waarbinnen zij aan kleinschalige hulpverlening kunnen doen. Een buddygezin kan nooit kinderen uit verschillende gezinnen opvangen.”, legt Loes Vandromme uit. “Daarenboven moeten de regels van social distancing ook zo goed als mogelijk nageleefd worden, rekening houdend met wat men voorschrijft voor scholen.” Volgens Katrien Schryvers kunnen kinderen om heel uiteenlopende redenen baat hebben bij een buddygezin. “Denk maar aan ouders die ziek of herstellende zijn, die een psychische kwetsbaarheid hebben, eenoudergezinnen of heel kroostrijke gezinnen, gezinnen met een gebrek aan financiële middelen of een gebrek aan talenkennis om het kind te begeleiden met schoolwerk.”

Katrien Schryvers en Loes Vandromme zijn ervan overtuigd dat heel wat ouders van klasgenootjes, leerkrachten of kennissen nu soms met lede ogen toekijken en graag zouden bijspringen. Concreet vragen zij daarom dat, bij een eerste versoepeling van de maatregelen, zeker aan kwetsbare kinderen zou worden toegestaan om met één ander gezin contact te hebben. “Door te werken met vaste buddygezinnen blijft de bubbel rond het gezin nog altijd heel klein. Als we via een samenwerking tussen school, CLB en sociale dienst van het OCMW ervoor kunnen zorgen dat kwetsbare kinderen een aantal momenten per week terecht kunnen bij een buddygezin, kunnen we ervoor zorgen dat ze soms even op adem kunnen komen buiten hun thuissituatie, dat sociale contacten worden onderhouden en dat ze bij hun schoolwerk kunnen worden begeleid. Zo helpen we hen na de heropstart van de scholen ook sneller en gemakkelijker deze moeilijke periode achter zich te laten,” zo besluiten de volksvertegenwoordigers.

Update:
Dit voorstel werd ondertussen door ministers Wouter Beke en Benjamin Dalle mee werd opgenomen in het Vlaams actieplan 'Kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona'.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.