"Bewoners van woonzorgcentra moeten ten allen tijde bezoek kunnen ontvangen”, dat zegt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V). In de commissie Welzijn staat vandaag de opvolging van de aanbevelingen uit de coronacommissie op de agenda. Dat bewoners van woonzorgcentra nooit meer afgesloten mogen zijn van de buitenwereld, was één van die concrete aanbevelingen. “Toch grijpen woonzorgcentra nog steeds naar de tool van het bezoekverbod. Het bezoekverbod tijdens de eerste golf was er omdat er in maart onvoldoende beschermingsmateriaal was. Nu is het een andere situatie”, zegt het parlementslid.

25 augustus 2020

Met 95 concrete aanbevelingen sloot de coronacommissie in het Vlaams Parlement einde juli haar eerste reeks hoorzittingen, met name over de aanpak van de coronacrisis in de Vlaamse woonzorgcentra, af. Vandaag buigt de commissie welzijn zich over de opvolging van die aanbevelingen. In de coronacommissie was er brede consensus over: bij een tweede golf moet er meer aandacht zijn voor het welzijn van bewoners van woonzorgcentra. Bewoners mogen nooit meer worden afgesloten van de buitenwereld, zo stelden de commissieleden.

Volgens de huidige richtlijnen van de taskforce is bij een (vermoeden van) uitbraak in én de gemeente én de voorziening of een besmetting in de voorziening een uitzonderlijk en tijdelijk bezoekverbod nog steeds mogelijk. “We zien dat woonzorgcentra hier in de praktijk vanuit veiligheidsoverwegingen naar teruggrijpen. De impact op het welzijn van de bewoners is echter enorm groot. Daarom vind ik zo’n bezoekverbod, zelfs al is het maar tijdelijk, disproportioneel,” zegt Schryvers, “Het mag ook niet dat bewoners in angst leven over een mogelijk nieuw bezoekverbod als er een besmetting zou worden vastgesteld.”

Recht op bezoek garanderen

Vandaag zitten we in een heel andere situatie dan in maart, toen een algemeen bezoekverbod werd ingesteld. Nu is er een stock aan beschermingsmateriaal en via preventieve tests bij personeel slagen woonzorgcentra er beter in om het virus buiten te houden”, zegt het parlementslid.

Dat het recht op bezoek moet gegarandeerd worden, betekent volgens Schryvers niet dat er geen strikte voorwaarden aan verbonden kunnen worden, zoals het gebruik van beschermingsmateriaal, de strikte toepassing van veiligheidsmaatregelen en omstandige informatie aan bezoekers. “Wanneer zich toch een uitbraak voordoet, kan bezoek ook gelimiteerd worden tot één mantelzorger per bewoner, maar dan enkel voor de duur die nodig is om de besmettingen in het woonzorgcentrum in kaart te brengen. En dat kan nu toch al veel sneller dan tijdens de eerste golf,” aldus Schryvers,

Schryvers beseft dat de bezoekregelingen ook impact hebben op de mensen die werkzaam zijn in de zorg. “Het spanningsveld tussen de veiligheid en het welzijn van bewoners en personeel zet veel directies onder druk. De bijzondere maatregelen zijn voor de personeelsleden ook zeer arbeidsintensief. Daarom is het ook belangrijk dat bezoekers het belang van deze maatregelen inzien en deze effectief opvolgen,” zo besluit ze. Ook bevoegd minister Wouter Beke liet al verstaan de huidige bezoekregeling in woonzorgcentra te willen herbekijken.

Bekijk hier de reportage van ATV hierover.