In 2022 werden er voor de provincie Antwerpen 16 aanvragen voor het installeren en inrichten van hoevewinkels goedgekeurd. “Dat zijn er minder dan tijdens de coronaperiode en ongeveer evenveel als de jaren voor corona”, weet Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, die de cijfers opvroeg via een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Landbouw Jo Brouns (cd&v), “Dat er jaar na jaar aanvragen blijven komen, maakt dat het aantal hoevewinkels, waar de consument terechtkan voor aankopen via de korte keten, blijft toenemen. Positief nieuws dus,” voegt ze er aan toe.

De interesse van de consument in de korte keten neemt de laatste jaren alsmaar toe. In een korteketeneconomie komt het eten via de kortste weg van bij de boer tot op ons bord terecht. Voordelen zijn dat er minder milieubelastend transport nodig is en dat de boer, omdat er minder tussenpersonen zijn, een eerlijke prijs voor zijn producten krijgt. Daarenboven heeft de consument een beter zicht op de kwaliteit van het product. “Mensen maken de keuze voor korte keten en hoevewinkels soms uit milieuoverwegingen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Maar we hebben ook gezien dat consumenten tijdens de coronacrisis vaker heel bewust kozen om de lokale ondernemer te steunen, eerder dan grote, internationale spelers. Ook de oorlog in Oekraïne maakt het besef over hoe belangrijk het is om zelf in ons voedsel te kunnen voorzien groter.”

Provincie Antwerpen

In de jaren 2020 en 2021, toen corona alomtegenwoordig was, was er in provincie Antwerpen – met 62 aanvragen in totaal – een grote boost merkbaar van aanvragen in investeringen in hoevewinkels. In 2022 nam het aantal aanvragen in de provincie met 16 terug meer het niveau aan van het aantal jaarlijkse aanvragen van voor de coronacrisis. Deze 16 projecten ontvingen in totaal 204.847 euro aan subsidie.

Eenzelfde evolutie is vast te stellen over heel Vlaanderen. Terwijl er in de eerste coronajaren respectievelijk 145 en 153 aanvragen werden geregistreerd, waren dat er in 2022 nog 82, of bijna evenveel als in 2019. Over alle initiatieven in Vlaanderen werd vorig jaar ruim 1 miljoen euro verdeeld.

Provincie Antwerpen

Totaal Vlaanderen

Investeringen

Subsidiebedrag (€)

Investeringen

Subsidiebedrag (€)

2018

13

218.250

75

816.216

2019

13

148.084

83

891.516

2020

26

176.276

145

1.282.101

2021

36

424.000

153

1.781.013

2022

16

204.847

82

1.005.930

“Mensen hebben meer en meer interesse in en aandacht voor waar ons voedsel vandaan komt. De landbouwsector speelt daar dan ook op in. De coronacrisis is daar overduidelijk een grote motor in geweest, maar ook nu corona voorbij is zien we dat er nog steeds geïnvesteerd wordt en dat er nog steeds hoevewinkels bijkomen. De voorbije vijf jaar werden er in de provincie Antwerpen alleen al meer dan 100 aanvragen voor investeringen voor het installeren en inrichten van hoevewinkels gedaan en ook goedgekeurd. Dat geeft een boost aan onze lokale landbouwers en een verrijking voor de consument”, zo besluit Schryvers.