Vorig jaar werden er in de provincie Antwerpen 505 verkeersongevallen geregistreerd bij verplaatsingen van en naar school waarbij kinderen of jongeren betrokken waren. Na een daling tijdens het coronajaar 2020 tot 384, zit het aantal verkeersongevallen met kinderen voor en na school dus terug op hetzelfde niveau als in de jaren vóór corona. Er viel 1 dodelijk slachtoffer, en maar liefst 462 kinderen raakten gewond. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan minister voor mobiliteit Lydia Peeters. “Na een rustiger jaar op de weg, is het risico voor kinderen om betrokken te geraken bij een ongeval dus weer even groot. Het blijft echt belangrijk om lokaal in te zetten op veilige schoolroutes en sensibilisering van alle weggebruikers”, aldus Schryvers.

Opnieuw een stijging

Schryvers vroeg cijfers op bij Vlaams minister van Mobiliteit Peeters over het aantal verkeersongevallen in de provincie Antwerpen tijdens de uren voorafgaand of navolgend op school (maandag t.e.m. vrijdag tussen 7u en 9u, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15u en 18u en woensdag tussen 12u en 13u), waarbij 6- tot 18-jarigen betrokken waren.

In heel de provincie Antwerpen ging het vorig jaar over 505 ongevallen. Na een terugval van 384 ongevallen in het coronajaar 2020, zijn dat er nu dus terug even veel als in de jaren vóór de coronacrisis. “Kinderen die naar school gaan of terug naar huis keren, lopen dus opnieuw evenveel risico om betrokken te geraken bij een ongeval”, aldus Schryvers. De meeste ongevallen gebeurden in de stad Antwerpen (171). In Mechelen gebeurden 24 ongevallen, in negen andere gemeenten werden 10 of meer ongevallen geregistreerd, in de overige gemeenten telkens minder dan 10.

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaal 512 502 518 500 384 505

Ook meer gewonden

Met de stijging van het aantal ongevallen waarbij kinderen en jongeren tijdens de uren voorafgaand of navolgend aan de schooluren betrokken waren, tekent zich in de cijfers over de kwetsuren ook een duidelijke stijging af, blijkt uit de cijfers die Schryvers bekwam. In totaal raakten maar liefst 462 kinderen en jongeren gewond, vanwie 15 ernstig. Ook viel er één dodelijk slachtoffer te betreuren.

In 2020 werden 331 gewonden genoteerd, vanwie 18 ernstig.

Van de 463 slachtoffers in 2021 verplaatsten 265 zich met de fiets. Één van hen overleed tengevolge van het ongeval, 6 van de slachtoffers werden zwaar gekwetst. 47 kinderen en jongeren die te voet op weg waren raakten gewond, waarvan 3 ernstig. 80 slachtoffers waren betrokken in een ongeval met een bromfiets.

“Met het hernemen van het maatschappelijk leven na corona, en de daaruit volgende verkeersdrukte, moeten we helaas vaststellen dat ook het gevaar voor kinderen en jongeren op weg naar en van school terug is toegenomen. Aandacht voor de veiligheid van jonge weggebruikers moet een prioriteit zijn van alle beleidsverantwoordelijken en van iedereen die op de baan is”, vindt Schryvers, “Zo moet Vlaanderen investeren in veilige infrastructuur, zoals fietspaden. Ook de lokale besturen kunnen een verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van gemachtigde opzichters, het invoeren van school- en fietsstraten,  snelheidsbeperkingen rondom de scholen, propere en goed onderhouden fietspaden en het uitstippelen van veilige routes. Daarnaast moeten alle weggebruikers er zich heel bewust van zijn dat op sommige momenten van de dag veel meer jonge kinderen zich in het verkeer begeven. Voorzichtigheid is dus zeker op zulke momenten van levensbelang.”