Chatbox Nupraatikerover.be merkt een aanzienlijke stijging in het aantal oproepen en het aantal oproepers tijdens de coronacrisis. Zo werden tijdens de maand april meer dan dubbel zoveel oproepen geregistreerd dan in de maanden januari of februari. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. “We merken in de verhalen van de jongeren dat de maatregelen zwaar doorwegen,” zo klinkt het.

In 2012 startte Child Focus met de chatbox nupraatikerover.be. Dat gebeurde vanuit de vaststelling dat jongeren die slachtoffer zijn van of vragen hebben over seksueel misbruik vaak hun weg niet vinden via de ‘klassieke’ hulpkanalen. Sinds 1 september 2014 wordt de chatbox bemand door het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Brussel. In april 2016 werd het doelthema verbreed van seksueel misbruik naar alle vormen van kindermishandeling. “Dankzij de werking binnen het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling kan sterker worden ingezet op een aanklampende houding om de mogelijkheden tot verdere hulpverlening te maximaliseren,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers.

Naar aanleiding van de coronacrisis kreeg de hulplijn extra middelen. Deze werden onder meer ingezet om de bereikbaarheid uit te breiden met 12 uur per week extra. Zo is de chat nu elke werkdag in namiddag en ‘s avonds (behalve vrijdag) bereikbaar. Daarnaast kunnen oproepers ook buiten de openingsuren een chatgesprek of afspraak vragen.

Het aantal gesprekken en het aantal oproepers is sinds het van kracht zijn van de coronamaatregelen merkelijk gestegen. Tijdens het eerste trimester van dit jaar voerde nupraatikerover.be al 332 gesprekken, dat is al meer dan de helft van alle gesprekken in heel 2019. Toen werden er over heel het jaar 601 chatgesprekken geregistreerd, wat al een aanzienlijke stijging was.  De voorlopige piek ligt in april. Tijdens die maand werden maar liefst 123 gesprekken gevoerd, dat is dubbel zo hoog als tijdens de twee eerste maanden van het jaar (telkens 60). Bijgevolg stijgt ook het aantal oproepers. Meer dan de helft van de oproepers is tussen de 12 en 18 jaar oud. Vooral meisjes vinden de weg naar de chatbox.  Sommige oproepers worden naar nupraatikerover.be doorverwezen vanuit een ander meldpunt of hulplijn, zoals de CLB-chat, de JAC-chat of de chat van 1712 of 1813.

Maand

Aantal gesprekken

Aantal unieke (nieuwe) oproepers

Januari 2020

60

21

Februari 2020

60

26

Maart 2020

89

40

April 2020

123

62

Totaal 2020

332

149

 

In de meeste gevallen was er reeds sprake van geweld voor de maatregelen, maar doordat gezinsleden nu veel meer samen zijn, de druk op gezinnen toeneemt en jongeren niet meer naar school en hun hobby kunnen, komt dit geweld meer en meer op de voorgrond, aldus nupraatikerover.be. Opmerkelijk is dat jongeren via de chat nu meer de vraag stellen om actief tussen te komen. Ze vragen bijvoorbeeld een netwerkfiguur te contacteren, een CLB-medewerker of de politie. Nupraatikerover.be vervult zo een brugfunctie tussen online hulp en face-to-face hulpverlening. Daarnaast is er ook een toename van de symptomen van trauma, zoals nachtmerries of het opspelen van een eetproblematiek.

“Het valt niet te ontkennen dat coronamaatregelen een enorme impact kunnen hebben op jongeren,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Dat wordt in de cijfers van nupraatikerover.be nog eens bevestigd. Dat jongeren de weg vinden naar de chatbox is absoluut een goede zaak. Nupraatikerover.be hanteert een geëigende aanpak voor kinderen en jongeren en kan leiden tot de nodige interventie en hulpverlening. Het is dan ook van groot belang om verder te blijven inzetten op de bekendheid  en de voldoende bereikbaarheid.”