Het Vlaams parlement richtte in mei, naar aanleiding van de coronacrisis, een bijzondere ‘coronacommissie’ op, waarin verschillende koepels, experten en beleidsverantwoordelijken aan het woord kwamen tijdens een reeks hoorzittingen. De eerste reeks hoorzittingen richtte zich specifiek op de woonzorgcentra, met o.a. sprekers uit het veld: getuigen die op het terrein actief waren, verenigingen van mantelzorgers, … Op basis van die hoorzittingen stelden CD&V, N-VA, Open Vld, Groen en Sp.a een aantal aanbevelingen op die vandaag in de commissie worden gestemd.

De voorbije weken ontving de coronacommissie in het Vlaams parlement verschillende experten, vertegenwoordigers van koepels en beleidsverantwoordelijken. Tijdens een reeks hoorzittingen gaven ze toelichting over hoe zij de coronacrisis hebben beleefd, wat er is goed is gelopen maar ook waar de pijnpunten zaten. Uit die ervaringen wil de commissie de lessen trekken om beter voorbereid te zijn op een tweede golf, die er nu sneller lijkt aan te komen dan eerst werd gedacht.

Lessen uit de eerste golf

“Het is belangrijk om te leren uit de eerste, onverwachte golf aan besmettingen in onze Vlaamse woonzorgcentra”, legt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers uit. “Nu het aantal besmettingen stijgt, is het noodzakelijk om snel de nodige maatregelen te kunnen nemen en daarbij de pijnpunten uit de eerste golf weg te werken.” vult Vlaams parlementslid Maaike De Rudder aan.

Nu het aantal besmettingen stijgt, is het noodzakelijk om snel de nodige maatregelen te kunnen nemen

“Eén van de belangrijkste lessen is voor mij dat we bij een mogelijke tweede golf het welzijn van de bewoners en het personeel van onze woonzorgcentra meer centraal moeten stellen. Zo moet het altijd voor minimaal één bezoeker mogelijk zijn om op bezoek te komen. Dit kan worden aangevuld met het verder inzetten op digitale contactmogelijkheden. Op die manier zien we toe op het mentale welzijn van de bewoners, maar ook voor het personeel en voor mantelzorgers is mentale ondersteuning essentieel”, zegt Katrien Schryvers. Het parlementslid wil ook aandacht voor het levenseinde in de aanbevelingen: “Bijzondere aandacht moet gaan naar het levenseinde en de manier waarop naasten op een waardige manier afscheid kunnen nemen van een geliefde. Op zo’n moment mag er geen sprake zijn van een contactbeperking.”

“Daarnaast dringen wij aan op een efficiënter crisisbeheer. Minder overlegorganen en meer afstemming zodat er geen kostbare tijd meer verloren gaat. Ook voor de directies van de woonzorgcentra was het doorheen al de communicatie soms moeilijk om het bos door de bomen te blijven zien” vult Maaike De Rudder aan.

Beschermingsstrategie bewoners en personeel

De aanbevelingen zetten tevens in op een betere beschermingsstrategie voor bewoners en personeel van woonzorgcentra. “Zo moet elk woonzorgcentrum voldoende beschermingsmateriaal voor personeel in stock hebben voor minstens drie maanden. De Vlaamse overheid moet ook zelf in een strategische noodstock voorzien voor drie maanden. Ook moet er een duidelijk plan voor de uitrol van covid-vaccinaties komen, met prioriteit voor zorg- en welzijnsverleners, risicogroepen, …  In de aanbevelingen wordt ook gevraagd naar gerichte en praktische opleidingen van het woonzorgcentrumpersoneel op vlak van hygiëne en infectiepreventie”, leggen de parlementsleden uit.

Ten slotte bevatten de aanbevelingen ook een resem adviezen m.b.t. infectiepreventie, testen en tracing. “In de aanbevelingen vragen we om een plan klaar te hebben rond vroegdetectie bij een tweede golf zodat snel actie kan genomen worden bij uitbraken in of rond woonzorgcentra. Idem voor testing én tracing” besluiten Katrien Schryvers en Maaike De Rudder.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.