Nieuws

In oktober vorig jaar trok Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers aan de alarmbel toen bleek dat verschillende…

Lees meer

In 2020 werd, net zoals in 2019, ruim 1,4 miljard euro aan erfbelasting ingekohierd, zo blijkt uit een parlementaire vraag van…

Lees meer

Op 25 mei '21 keurde de commissie Omgeving van het Vlaams Parlement het decreet rond zorgwonen goed, waardoor het eenvoudiger…

Lees meer

Het positief project, waarbij jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd zelf mee oplossingen kunnen zoeken…

Lees meer

Op 8 mei is het Moederdag en dan zetten we graag alle moeders in de bloemetjes. Voor hun onvoorwaardelijke liefde en hun…

Lees meer

Nog nooit was het aantal crematies zo hoog als in 2020. Dat geldt zowel voor het absolute aantal crematies als het aandeel…

Lees meer

Het voorleggen van een uittreksel van het strafregister 596 model 2 zal binnenkort verplicht worden voor werknemers en…

Lees meer

Om elk ongeboren kind zoveel mogelijk kansen te bieden zodra het geboren wordt, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien…

Lees meer

Als partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor eet- en gewichtsproblemen, voorziet vzw Eetexpert in een helpdesk voor…

Lees meer

Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Katrien Schryvers komen met twee concrete voorstellen om leerrecht voor jongeren in…

Lees meer

De laatste dagen kwam de parentale burn-out meermaals aan bod in de media. Reden hiervoor is een onderzoek dat aantoont dat in…

Lees meer

Tijdens de lancering van Vooruit in het weekend van 20 maart 2020 werd het kindergeld als remedie om kinderarmoede te bestrijden…

Lees meer