Nieuws

Op vrijdag 18 september 2020 nam de Vlaamse regering de principiële beslissing dat ook statutair tewerkgestelde personeelsleden…

Lees meer

De heropstart van de scholen maakt het thema van luchtkwaliteit in klaslokalen opnieuw actueel, de coronacrisis stelt het belang…

Lees meer

"Bewoners van woonzorgcentra moeten ten allen tijde bezoek kunnen ontvangen”, dat zegt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers…

Lees meer

Met de extra OCMW-raad die door de Zoerselse oppositie bijeen is geroepen op 25 augustus a.s. wil CD&V duidelijkheid met…

Lees meer

Sinds begin dit jaar worden de daders die een tijdelijk huisverbod kregen opgelegd omwille van huiselijk geweld opgevolgd en…

Lees meer

Hoewel de vorige minister van Mobiliteit aankondigde dat in 2021 de werken voor de omleidingsweg rond Zoersel van start zouden…

Lees meer

Het Vlaams parlement richtte in mei, naar aanleiding van de coronacrisis, een bijzondere ‘coronacommissie’ op, waarin…

Lees meer

Hoewel tijdens de voorbije lockdown een opnamestop gold voor nieuwe bewoners vanuit de thuissituatie, namen de Vlaamse…

Lees meer

Sinds 2015 is zowel het jaarlijks aantal plaatsingen binnen pleegzorg als het totaal aantal pleegkinderen en -gasten dat in…

Lees meer

Vorig jaar keerde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) bijna 13 miljoen euro aan premies uit voor…

Lees meer

De Commissie voor Toezicht voor Jeugdinstellingen krijgt meer bevoegdheden. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement…

Lees meer

Gezinnen zullen voortaan bij het begin van het schooljaar meteen het juiste bedrag van de ‘selectieve participatietoeslag’ of…

Lees meer