Nieuws

Studentenpsycholoog als basisdienstverlening en permanent online hulpverleningsplatform Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en…

Lees meer

Dit academiejaar krijgen veertig studenten de kans om binnen hun curriculum te worden opgeleid als beantwoorder van de…

Lees meer

De gemeenten Malle en Zoersel zijn al jaren vragende partij voor de heraanleg van het fietspad langs de N12 (Antwerpsesteenweg)…

Lees meer

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers wil de positie van ouders die tijdens de zwangerschap hun kindje verliezen versterken.

Lees meer

Het aantal leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs dat omwille van een plaatsing in een pleeggezin een…

Lees meer

Het decreet pleegzorg bepaalt dat pleegouders die hun pleegkindjes naar de kinderopvang met inkomenstarief brengen steeds het…

Lees meer

Van de in 2019 200 vooropgestelde plaatsen voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie waren er op 1 januari van…

Lees meer

Het aantal werkstraffen in Vlaanderen steeg in 2019 opnieuw tot boven de 4000, en dit na enkele jaren van daling. Een derde van…

Lees meer

Het voorbije jaar registreerde de website www.watwat.be, waar kinderen en jongeren informatie en doorverwijzingen kunnen vinden…

Lees meer

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers trekt aan de alarmbel: het parlementslid ziet steeds meer woonzorgcentra de…

Lees meer

59 procent van de Vlaamse gemeenten heeft momenteel al een Lokaal Loket Kinderopvang, waar gezinnen met vragen naar kinderopvang…

Lees meer

13-01-2021 Uit het antwoord op een vraag van Katrien Schryvers aan minister Beke in de commissie Welzijn op 12 januari 2021…

Lees meer