Nieuws

De doorgeefschenking, waarbij mensen een deel of het geheel van wat ze erven onder bepaalde voorwaarden vrij van belastingen…

Lees meer

In 2021 werd ruim 1,6 miljard euro aan erfbelasting ingekohierd, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid…

Lees meer

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers wil zorgparkeren opnemen in de wegcode. “Met een klein gebaar kunnen we de zorgverleners…

Lees meer

Sinds 1 juli 2021 is er geen fiscaal voordeel meer voor testamenten met een duolegaat. Sindsdien ligt het aantal nalatenschappen…

Lees meer

In 2021 registreerde De Lijn 90 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op haar voertuigen of aan de haltes. Dat zijn…

Lees meer

Dat het onderwijs in Vlaanderen te kampen heeft met een serieus lerarentekort, is oud nieuws. Vandaag kwam daar nog een nieuwe…

Lees meer

De Opvoedingslijn werd vorig jaar bijna 2000 keer gecontacteerd, dat zijn meer dan vijf vragen per dag. In 61 procent van de…

Lees meer

De website grenswijs.be telde vorig jaar 9424 unieke bezoekers, dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in…

Lees meer

Er zal werk worden gemaakt van een uniform kwaliteitslabel voor studentenkoten, dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien…

Lees meer

Vandaag raakte het nieuws bekend dat het flexplusvervoer, of het plan voor het vervoer van mensen met een beperking binnen het…

Lees meer

Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Katrien Schryvers komen met twee concrete voorstellen om leerrecht voor jongeren in…

Lees meer

In 2021 werd na 75 procent van de overlijdens in Vlaanderen geopteerd voor een crematie. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams…

Lees meer