Nieuws

Het voorbije jaar registreerde de website www.watwat.be, waar kinderen en jongeren informatie en doorverwijzingen kunnen vinden…

Lees meer

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers trekt aan de alarmbel: het parlementslid ziet steeds meer woonzorgcentra de…

Lees meer

59 procent van de Vlaamse gemeenten heeft momenteel al een Lokaal Loket Kinderopvang, waar gezinnen met vragen naar kinderopvang…

Lees meer

13-01-2021 Uit het antwoord op een vraag van Katrien Schryvers aan minister Beke in de commissie Welzijn op 12 januari 2021…

Lees meer

Als partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor eet- en gewichtsproblemen, voorziet vzw Eetexpert in een helpdesk voor…

Lees meer

Sinds 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen. Met een grootschalige sensibiliseringsactie maakten Vlaanderen…

Lees meer

De Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik zal voor de volgende twee jaar worden ingebed…

Lees meer

Het Vlaams parlement keurde vandaag nieuwe regels goed die steden en gemeenten ondersteunen bij de handhaving van de…

Lees meer

Naar aanleiding van klachten over de dienstverlening van De Lijn riep CD&V Zoersel eind 2019 het lokaal bestuur op tot actie.

Lees meer

In 2019 lag het aantal suïcidepogingen in Oost- en West-Vlaanderen duidelijk hoger dan in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant,…

Lees meer

Vrijdag keurde de Vlaamse regering het decreet rond zorgwonen goed, waardoor het eenvoudiger wordt om een mobiele…

Lees meer

Voor studenten uit het hoger onderwijs wegen de gevolgen van de coronacrisis bijzonder zwaar: online lessen, amper sociaal…

Lees meer