Nieuws

Vorig schooljaar namen slechts 85 secundaire scholen deel aan het project Snack & Chill, dat vernam Vlaams…

Lees meer

Sinds eind december 2020 is het mogelijk dat jongeren die verblijven in een gemeenschapsinstelling voor de jeugdrechter…

Lees meer

De nieuwe Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek voor adoptie zorgt voor een aanzienlijke inhaalbeweging om de achterstand voor…

Lees meer

Het aandeel personeelsleden bij de Vlaamse overheid dat ouderschapsverlof opneemt, draait doorgaans rond de 6 procent. Daarvan…

Lees meer

Wanneer ouders hun minderjarig kind verliezen, is het niet menselijk dat zij erfbelasting moeten betalen op zijn of haar…

Lees meer

Sinds 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen. In 2021 voldeed nog 12% van de gecontroleerde woningen niet…

Lees meer

Vorig jaar werden in Vlaanderen 361 meldingen gedaan voor het creëren van een zorgwoning. 7 daarvan betroffen een mobiele…

Lees meer

Ook in 2021 en de eerste maanden van 2022 kwam er maar weinig schot in het dossier van het fietspad langs de N12 tussen…

Lees meer

In het Vlaams parlement stelde de Onderzoekscommissie Kinderopvang, opgericht naar aanleiding van de tragische dood van een baby…

Lees meer

Kamerlid Els Van Hoof en Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) willen donorkinderen de mogelijkheid geven om de…

Lees meer

Cd&v wil de stad of gemeente op de hoogte brengen van wie zich registreert als mantelzorger. “Steden en gemeenten zetten, net…

Lees meer

Als het van Vlaams parlementsleden Maaike De Rudder en Katrien Schryvers afhangt, mag de sigaret volledig uit het straatbeeld…

Lees meer