Nieuws

Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en An Christiaens stellen voor bij het overlijden van een huurder die een…

Lees meer

Wie zich kandidaat wil stellen voor de huur van een sociale woning moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of…

Lees meer

Als een jongere, een ouder of een andere betrokkene een klacht heeft over de hulpverlening georganiseerd door Jongerenwelzijn,…

Lees meer

De ‘nieuwkomerstaks’ is een obstakel voor pan-Europese en mondiale uitwisselingsprogramma’s, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger…

Lees meer

Wie onder elektronisch toezicht staat, heeft de mogelijkheid te werken, werk te zoeken of een andere nuttige dagbesteding uit te…

Lees meer

Zo’n 300 minderjarige vluchtelingen werden vorig jaar begeleid door de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Dat blijkt…

Lees meer

Het aantal aanvragen voor kraamzorg bedroeg in de eerste helft van 2016 al twee derde van het totaal aantal aanvragen van het…

Lees meer

Open Vld, N-VA en CD&V erkennen de unieke rol van mantelzorger in ons zorgsysteem. Samen met professionele zorgverleners…

Lees meer

Er komt een externe commissie van toezicht op de gemeenschapsinstellingen en andere jeugdinstellingen die besloten opvang…

Lees meer

Kraamzorg helpt kersverse mama’s en papa’s om te wennen aan de nieuwe situatie. Uit cijfers die Katrien Schryvers opvroeg bij…

Lees meer