Nieuws

CD&V pleit voor een intersectorale commissie voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen gebruikers en aanbieders…

Lees meer

Mantelzorgers bieden toegewijde zorg aan chronisch zieken, mensen met een beperking en zorgbehoevenden zodat deze thuis, in de…

Lees meer

Bij het meldpunt 1712 kan men terecht met vragen of meldingen over alle vormen van misbruik, geweld en kindermishandeling. Het…

Lees meer

De twee moeder-babyeenheden in Vlaanderen kregen in 2017 ruim een vijfde meer aanmeldingen dan in 2015. Door de toegenomen…

Lees meer

Je erfenis of een deel ervan nalaten aan een goed doel, lijkt steeds meer ingang te vinden. Zo lagen in 2017 de Vlaamse…

Lees meer

Afscheidsplechtigheden worden steeds persoonlijker ingevuld. Dit geldt ook voor de manier van begraven.  Zo willen sommige…

Lees meer

Het opvangen van een kind met specifieke zorgbehoeften is niet altijd evident en stelt een organisator van kinderopvang, de…

Lees meer

Minister Koen Geens hervormde het federale erfrecht. De modernisering van de erfbelasting moest daarop het Vlaamse antwoord…

Lees meer

Sinds 1 januari 2014 is het nieuwe decreet pleegzorg van kracht. De evaluatie ervan na drie jaar toonde aan dat de vernieuwde…

Lees meer

Op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers kwam er eerder al het pleegzorgverlof voor Vlaamse ambtenaren. Nu …

Lees meer

Wie erft van zijn ouders kan kiezen of hij de hele nalatenschap behoudt of verwerpt ten voordele van zijn eigen kinderen. Bij de…

Lees meer

Tienermoeders zullen binnenkort automatisch recht hebben op het laagste tarief in de kinderopvang. Dat staat in een voorstel van…

Lees meer