Nieuws

Provincie Antwerpen koploper in het aantal tijdelijke huisverboden

Het aantal tijdelijke huisverboden blijft stijgen. Het totaal van 662 dossiers die in 2023 werden aangemeld bij de Vlaamse justitiehuizen betekent een stijging van maar liefst 174 of 35,5% tegenover 2022. Met 264 dossiers of bijna 40% van het totale aantal lag het zwaartepunt van het aantal tijdelijke huisverboden in 2023 opnieuw in provincie Antwerpen. Het justitiehuis Antwerpen nam daarvan het leeuwendeel voor zijn rekening met maar liefst 191 dossiers, meer zelfs dan het totale aantal in heel de provincie Limburg, zo blijkt uit info die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) opvroeg. “Het is een goede zaak dat de maatregel steeds meer ingang krijgt. Tegelijkertijd leren een aantal recente, tragische gebeurtenissen ons dat een ‘en-en-aanpak’ nodig is. Denk aan de combinatie met een stalkingalarm en de enkelband met slachtofferapplicatie”, zegt Schryvers.

op vijf jaar tijd meer dan verdubbeling in de moeder-babyeenheid van PC Bethanië

In 2023 registreerden de gespecialiseerde moeder-babyeenheden in Zoersel en in Sint-Denijs-Westrem 187 aanmeldingen meer dan in 2022. Dat is een stijging van 32,5%, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) opvroeg bij Vlaams minister voor welzijn Hilde Crevits. De toename is wellicht mee het effect van een breder verspreide en meer systematische screening en detectie binnen de Vlaamse ziekenhuizen en perinatale netwerkpartners. De wachttijd tussen een aanmelding en de effectieve opstart van een behandeling stijgt echter ook, in het bijzonder voor de thuisbehandeling volgens de info die Schryvers verkreeg. “Het is dus een goede zaak dat minister Crevits extra middelen voorzien om deze modules structureel te versterken”, aldus het parlementslid.

Provincie Antwerpen krijgt 5 nieuwe OverKop-huizen

De provincie Antwerpen krijgt 5 nieuwe OverKop-huizen. Die komen in Geel, Antwerpen-Zuid (2020), Antwerpen-Oost (2140), Boom en Heist-op-den-Berg. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits bekend. Het totaal aantal komt zo op 16. Er zijn vandaag al huizen in Herentals, Antwerpen-Noord, Antwerpen-Centrum, Mortsel, Willebroek, Mechelen, Lier, Zwijndrecht, Kalmthout en Zandhoven. In Turnhout is het OverKop-huis in opbouw. In totaal krijgt Vlaanderen 23 nieuwe OverKop-huizen. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat voor Antwerpen om een extra investering van 400.000 euro om het mentaal welzijn van jongeren te versterken en meer bespreekbaar te maken.

Op bezoek bij VillaMax

VillaMax is een niet-gesubsidieerde organisatie die kosteloze en deugddoende vakanties op maat organiseert voor gezinnen met een ernstig of ongeneeslijk ziek kind. Op 15 februari 2024 gingen Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Nahima Lanjri, federaal volksvertegenwoordiger en Katrien Schryvers, Vlaams parlementslid er op bezoek.

Vlaanderen moet dringend werk maken van toegankelijkheid busstroken voor de Diensten voor Aangepast Vervoer

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers roept het Agentschap Wegen en Verkeer op om zo snel mogelijk werk te maken van de signalisatie die de Diensten voor Aangepast Vervoer toegang verleent tot de busstroken. “De DAV zijn al heel lang vragende partij om de busstroken te mogen gebruiken. Al jaren dring ik hierop aan. De busstroken kunnen gebruiken betekent immers een grote tijdswinst en dus meer ritten kunnen rijden voor mensen die mindermobiel zijn”, vertelt Schryvers, “Door een recent Koninklijk Besluit werd dat ook effectief mogelijk, tenminste als de nodige signalisatie is voorzien. Onbegrijpelijk dat daar nu mee wordt getalmd.”

Zorgdeal cd&v: een beschikbare huisarts voor iedereen

Een deftig leven, dat is een gezond leven. Maar wie ziek is, vindt steeds moeilijker een huisarts. Wachtlijsten, patiëntenstops, vele kilometers rijden voor een huisarts. Het is bijna normaal geworden, maar het zou dat nooit mogen zijn. In een deftig land kunnen mensen gewoon altijd terecht bij een huisarts in de buurt. Daar willen wij voor zorgen.

Overleden partners kunnen binnenkort bij elkaar geplaatst worden op een begraafplaats

Het Vlaams Parlement keurde verscheidene aanpassingen goed aan de regelgeving omtrent begraafplaatsen en lijkbezorging in Vlaanderen Het gaat onder meer over het stopzetten van subsidies voor nieuwe crematoria, over het verlenen van concessies op urnenvelden en de verplichting om die te onderhouden, en over de nieuwe mogelijkheid om in de laatste wilsbeschikking te laten opnemen dat men zijn lichaam wil laten schenken aan de wetenschap. Mee op initiatief van Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers werden er ook nog een aantal bijkomende bepalingen opgenomen. Zo wordt uitdrukkelijk voorzien dat de gemeenteraad kan voorzien dat de urne van as van een eerder overleden echtgenoot of partner mee begraven kan worden bij de echtgenoot of partner die overlijdt, bijgezet kan worden in een urnenveld of columbarium of samen uitgestrooid kan worden. Een andere opvallende wijziging geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om toe te laten dat urnen met de as van eerder overleden en gecremeerde gezelschapsdieren bij worden geplaatst in het graf van hun baasje.

Met Annelies en Katrien volop inzetten op veiligheid en welzijn

De provinciale partijraad van cd&v Antwerpen maakte vanavond de modellijst bekend voor de provincie Antwerpen voor de federale en Vlaamse verkiezingen van 9 juni 2024.  Met Katrien Schryvers als Vlaamse lijsttrekker wordt gekozen voor een rasechte experte op het vlak van welzijn en gezinsbeleid, bij uitstek Vlaamse thema’s. Bovendien kiezen we voor een ervaren parlementslid dat in de lijstjes van hardwerkende parlementairen steevast bovenaan prijkt. Eerder al, werd Annelies Verlinden aangeduid als lijsttrekker voor de federale Kamerlijst. Met deze twee profielen is de keuze voor de Antwerpenaar heel duidelijk: Wie een veilig en zorgzaam beleid wil voor álle Antwerpenaren, of hij nu in Antwerpen stad of de Kempen woont, die heeft maar één keuze en dat zijn Annelies en Katrien.

Sterker inzetten op mantelzorgvriendelijke scholen

Duizenden kinderen en jongeren in Vlaanderen dragen mee zorg voor een ziek of gehandicapt gezinslid, dat zijn dus verschillende jonge mantelzorgers op elke school. Daarom is het belangrijk dat scholen extra aandacht besteden aan deze leerlingen, voor wie de schooltaken soms zwaarder vallen dan voor anderen. Samana werkte voor deze doelgroep het project ‘Samen naar een mantelzorgvriendelijke school’ uit. Sinds 2017 namen 27 scholen hieraan deel, dat vernam Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaamse minister voor Onderwijs. “Het is goed dat deze scholen al extra aandacht besteden aan leerlingen die thuis mantelzorgtaken opnemen, maar hun voorbeeld zou nog veel breder gevolgd mogen worden”, vindt Schryvers.

Aanbod aangepaste sociale woningen stijgt te traag

Het aantal aangepaste sociale huurwoningen neemt maar toe met mondjesmaat, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers verkreeg in antwoord op parlementaire vragen aan Vlaams minister van Wonen. In 2022 kwamen er bij alle sociale woonmaatschappijen in Vlaanderen slechts 339 woningen bij die aangepast zijn aan een bewoner met een fysieke handicap en 2.414 woningen die rolstoelbezoekbaar zijn. Die evolutie in het aanbod gaat toch heel traag. Schryvers herhaalt dan ook haar oproep om de aanpassingspremie voor ouderen ook open te stellen voor huurders van een sociale woning.