In september 2022 telden de Vlaamse kinderopvanginitiatieven 223 kindjes ouder dan drie jaar, terwijl kindjes al vanaf 2,5 jaar naar de kleuterschool kunnen gaan. Vaak gaat het om kindjes met een specifiek zorgbehoefte. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) opvroeg bij Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits (cd&v). “In verschillende kinderopvanginitiatieven stokt de uitstroom van kleuters omwille van plaatstekorten in het buitengewoon kleuteronderwijs. Dat kan niet de bedoeling zijn”, stelt Schryvers, die een oproep doet aan Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om ervoor te zorgen dat alle kindjes die daar nood aan hebben een plek kunnen vinden in het buitengewoon kleuteronderwijs.

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunnen kindjes naar de kleuterschool gaan. Daarvóór gaan heel wat kinderen naar de kinderopvang. Volgens cijfers van het agentschap Opgroeien maakte in september 2022 53,3% van de kinderen die in het Vlaamse Gewest wonen en die tussen 2 maanden en 3 jaar oud zijn, gebruik van formele opvang. In totaal waren er hiervoor 86.320 plaatsen in bestaande kinderopvanginitiatieven, zowel in de gezinsopvang als in de groepsopvang. Het vinden van een beschikbaar plekje is voor veel (aanstaande) ouders een moeilijke zoektocht.

223 kinderen ouder dan 3 jaar in kinderopvang

In het licht daarvan zijn voldoende plaatsen belangrijk, maar ook dat kindjes op de leeftijd van 2,5 of tussen 2,5 en 3 jaar uitstromen naar de kleuterklas.  In september 2022 namen echter ook 223 kindjes ouder dan 3 jaar een plek in in de voorschoolse kinderopvang, zo blijkt uit een parlementaire vraag die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers stelde aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. “In het bijzonder wanneer het gaat over kinderen met specifieke zorgnoden blijkt het soms moeilijk om in te stromen in een school”, aldus Schryvers, “Daardoor blijven kindjes soms ook na de leeftijd van 3 jaar in de kinderopvang.” In september 2022 bleven zo nog 190 kindjes tussen 3 en 4 jaar in een opvanginitiatief voor voorschoolse kinderopvang, naast 25 kindjes tussen 4 en 5 jaar en zelfs 8 kindjes ouder dan vijf jaar.

“De reden waarom er zoveel kindjes ouder dan 3 jaar in de voorschoolse kinderopvang verblijven, verdient verder onderzoek”, aldus Schryvers. “Dat het in de meeste gevallen gaat om kindjes met een specifieke zorgbehoefte doet echter vermoeden dat de uitstroom naar het buitengewoon kleuteronderwijs niet altijd even vlot verloopt.”

Voldoende plaatsen nodig in het buitengewoon onderwijs

“Het kan niet de bedoeling zijn dat de kinderopvang de plaatstekorten binnen het buitengewoon kleuteronderwijs moet opvangen”, gaat het parlementslid verder.“Er zijn heel veel ouders op zoek naar een plaatsje in de kinderopvang, daarom moeten er ook voor zorgen dat er een vlotte uitstroom is. Bovendien is het ook voor de kinderen met een zorgnood belangrijk dat zij op de juiste plek terechtkomen en niet tussen de allerkleinsten moeten blijven bij gebrek aan plaats elders.”

Schryvers doet dan ook een oproep aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om ervoor te zorgen dat alle kinderen die daar nood aan hebben een plek kunnen vinden in het (buitengewoon) kleuteronderwijs.