Gedreven mensen verdienen gedreven politici. Katrien is zo iemand. 

In haar parlementair werk gaat haar voornaamste aandacht uit naar kinderen en jongeren en kwetsbare mensen. Iedereen hoort erbij, ook wie wat extra ondersteuning nodig heeft.

Mensen moeten de kans krijgen zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Als dat niet kan, moet het in de eigen buurt. Niet zolang mogelijk, maar wel heel hun leven. Dat is immers de wens van velen. Vanuit het beleid wil Katrien daar mee het kader voor creëren: door ondersteuning van mantelzorgers, engageren van vrijwilligers, initiatieven die mensen bij mekaar brengen… Denk ook aan het mogelijk maken van zorgverloven, aangepaste woningen, premies voor woningaanpassingen, leeftijdsvriendelijke buurten, gezinszorg, enz.
Daarnaast ijvert Katrien voor kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare professionele zorg, zoals zorg voor chronisch zieken, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, geestelijke gezondheidszorg... 

Onze jongere generaties kansen geven op een goed, gezond en gerust leven, ook dat blijft de dagelijkse inzet van haar politiek engagement. Zorgen voor levenskwaliteit voor onze jonge generaties, dat betekent voor Katrien kansen geven om zorgeloos op te groeien, ruimte geven om gezin en werk te combineren, mogelijkheden creëren voor jongeren om een eigen woning te verwerven, maar ook aandacht voor alleenstaanden en eenoudergezinnen.