Mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Dit is een belangrijk in de strijd tegen vereenzaaming. Vanuit het beleid wordt dit ondersteund o.a. via gezinszorg, thuisverpleging... maar dit vraagt eveneens voldoende aangepaste woningen, ook in de sociale huisvestingssector. Net zoals anderen, moeten sociale huurders zo lang mogelijk in eigen buurt kunnen blijven wonen. Daarvoor zijn bijkomende inspanningen nodig.

Op 6 januari 2020 verscheen mijn pleidooi in verschillende kranten.

Op gva.be

Op nieuwsblad.be