In het najaar komt er in Zoersel een energieloket waar inwoners met vragen - o.a. over premies - terechtkunnen. Tijdens de laatste gemeenteraad pleitte Katrien er namens de CD&V-fractie voor om dit te integreren in het al bestaande wooninfopunt. Zo kunnen Zoerselaars met alle vragen over wonen op 1 plaats terecht. Efficiënter én klantvriendelijker! Het Laatste Nieuws schreef erover op 31 juli 2019:

Intercommunale Igean biedt sinds 2012 energieleningen aan waarmee inwoners van de aangesloten gemeenten energiebesparende werken kunnen laten uitvoeren aan hun woningen. Het Energiehuis van Igean heeft nu extra taken gekregen naast het verstrekken van leningen. Het moet nu ook particulieren begeleiden en ondersteunen bij vragen over energie. Dat EnergieK-loket moet van start gaan in het najaar en zal in elke gemeente hét aanspreekpunt zijn voor vragen met betrekking tot onder meer (premies voor) energiebesparende maatregelen en duurzaam bouwen. Concreet is het de bedoeling dat een medewerker van het EnergieK-huis om de drie weken aanwezig zal zijn in Zoersel om het loket te bemannen.

“Het lijkt ons ideaal om het EnergieK-loket te integreren in het bestaande Wooninfopunt”, zegt Katrien Schryvers (CD&V). “Mensen kunnen met betrekking tot wonen en energie tal van vragen hebben die bovendien ook met elkaar gelinkt kunnen zijn. Het zou toch al te gek zijn om naar de toekomst toe de twee loketten los van elkaar te organiseren. Het is voor veel mensen sowieso moeilijk om te weten waar ze terechtkunnen met welke vragen. Het is net daarom dat er zulke centrale informatiepunten worden opgericht.”