Als Vlaams parlementslid nam Katrien Schryvers al verschillende initiatieven om te anticiperen op de woonnoden van zowel jonge starters als de ouderen. Een daarvan is opmerkelijk: eerst je bouwgrond in erfpacht nemen, pas kopen als je voldoende geld hebt. Gazet Van Antwerpen schreef erover op 13 juni 2019

"Wonen in onze gemeente is heel duur. Heel vaak horen we van jonge gezinnen dat het financieel niet mogelijk is om in Zoersel te blijven wonen. Heel wat jongeren die, bijv. na hun studies, een tijd in de stedelijke omgeving blijven wonen, geven te kennen dat ze graag terugkeren, onder meer eens ze zelf kinderen hebben," aldus Katrien.

"Om jongeren de kans te geven een eigen woning te verwerven, namen we in Zoersel in 2010 het initiatief om betaalbare kavels aan te bieden, zoals in de verkaveling Het Klooster, gelegen in Sint-Antonius tussen Liersebaan, Achterstraat en Korenbloemlaan.

Wie kiest voor een erfpacht, betaalt jaarlijks een bedrag (canon). De erfpacht wordt aangegaan voor een periode van 30 jaar, maar we voorzagen in ons project uitdrukkelijk de mogelijkheid dat de erfpachter op elk moment de grond  kan inkopen. Een gedeelte van wat betaald werd als canon wordt dan afgetrokken van de aankoopprijs.

Op deze manier moeten jonge gezinnen niet eerst sparen voor een grond, maar kunnen zij de grond als het ware eerst ‘huren’ en hun middelen inzetten op de bouw van de woning zelf.  Zo kunnen zij sneller in een eigen woning wonen en kunnen ze daardoor vermijden langer te moeten huren. Hierdoor komen huurwoningen dan ook weer sneller vrij.

Het project had veel succes. De verkaveling Het Klooster voorzag in totaal in 66 kavels voor betaalbaar wonen (naast sociale huur- en koopwoningen). Ongeveer de helft van de kandidaten koos voor erfpacht.

De reden van het succes ligt duidelijk bij de mogelijkheid tot inkoop. Mensen kunnen dan, bijv. als ze wat verder staan in hun carrière of wanneer ze een partner hebben, de grond waarop hun woning werd gebouwd inkopen.

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn in de andere deelgemeenten nog gronden aangeduid voor dergelijke projecten. Ik hoop dat hier verder werk van wordt gemaakt."

In het Vlaams parlement werkte Katrien Schryvers ook rond dit thema, onder meer door de minister te vragen het gesprek aan te gaan met de banksector om ook voor bouwen in een erfpachtformule kredietmogelijkheden te voorzien, en erfpacht mogelijk te maken in de sociale huisvestingsector.