Levenslang wonen

 • Durven om nieuwe woonvormen meer mogelijk te maken, zoals samenhuizen of een mobiele mantelzorgwoning in de tuin.
 • Inzetten op betaalbaar wonen, zeker ook voor jonge mensen. Denk aan formules van erfpacht en hamsterwonen, waarbij eerder betaalde huur voor het pand wordt verrekend in de aankoopprijs.
 • Mensen met zorgnoden levenslang thuis laten wonen. Als dat niet kan, moeten aangepaste (sociale huur)woningen en zorg beschikbaar zijn in de buurt.
 • Toegankelijke openbare ruimte.
 • Een eenvoudig systeem van premies voor woningaanpassingen en inzetten op meegroeiwoningen.
 • Meer gezinszorg en ondersteuning in de thuissituatie voor wie dat nodig heeft.

Mobiliteit voor iedereen

 • Kunnen gaan werken, op bezoek gaan bij vrienden, de dokter kunnen raadplegen… het is zo belangrijk om je goed te voelen. Mensen met een zorgnood even mobiel maken als anderen, o.m. door toegankelijk openbaar vervoer, is daarbij de sleutel.
 • Diensten voor Aangepast Vervoer toelaten op de taxi- en busstroken te rijden.

Vrijwilligers

 • Informatie en begeleiding voor mantelzorgers.
 • Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
 • Dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf, zodat mantelzorgers op adem kunnen komen.
 • Kinderen de kans geven echt kind te laten zijn. Extra ondersteuning voor jonge mantelzorgers en bijzondere aandacht voor langdurig zieke kinderen.

Strijd tegen eenzaamheid

 • De strijd tegen eenzaamheid aangaan, met specifieke aandacht voor alleenstaanden.
 • Mensen bij elkaar brengen, ook over generaties heen, door buurtzorgnetwerken, verenigingen en sociaal-artistieke projecten, want een goed sociaal netwerk draagt bij tot meer welbevinden en een goede gezondheid.
 • Ontmoeting tussen generaties meer mogelijk maken en aanmoedigen, bijv. kinderopvang in woonzorgcentra.

Geestelijke gezondheid

 • Het taboe rond geestelijke gezondheidsproblemen verder doorbreken.
 • Aandacht voor geestelijke gezondheid in álle beleidsdomeinen en verdubbeling van het budget.
 • Ook voor jongeren en ouderen terugbetaalde consultaties bij de psycholoog.
 • Zorgzame omgang met kinderen wanneer hun ouders zorg of hulpverlening nodig hebben

Intergenerationeel samenwerken

 • Ontmoeting tussen generaties meer mogelijk maken en aanmoedigen, bijv. kinderopvang in woonzorgcentra.
 • Stief- en zorgkleinkinderen gelijkstellen met natuurlijke kinderen in de schenk- en erfbelasting.
 • Tijdskrediet voor werkende grootouders om te zorgen voor de kleinkinderen.
 • Het principe van plaatsvervulling voor neven en nichten doortrekken voor de berekening van erfbelasting.

Kinderen

 • Kinderen een stem geven, o.m. bij scheiding van hun ouders en in de jeugdhulp.
 • Een naadloze overgang van de hulpverlening bij het bereiken van meerderjarigheid.
 • Een uitgebreidere (gezondheids)screening bij pasgeboren kinderen.
 • Pleegzorg als eerste keuze als kinderen niet thuis kunnen opgroeien en een aangepast ouderschapsverlof voor pleegouders.
 • Aandacht van scholen voor gezonde voeding en beweging.

Gezin

 • Betaalbare, kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang, en goede samenwerking tussen opvang, onderwijs, sport en vrije tijd.
 • Een werknemersstatuut voor onthaalouders.
 • Het Groeipakket (kinderbijslag) verfijnen met een leeftijdstoeslag en gezinsmodulatie.
 • Tijdskrediet voor werkende grootouders om te zorgen voor de kleinkinderen en flexibeler ouderschapsverlof tot de kinderen 18 jaar zijn.
 • Dialoog en bemiddeling voor gezinnen in moeilijke situaties of conflict.
 • Een Huis van het Kind, met o.a. opvoedings- en gezinsondersteuning en het lokaal loket kinderopvang, in elke gemeente.
 • Investeren in kraamzorg.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.