Katrien

Hardwerkend, gedreven en met een grote dossierkennis. Beter kan je Katrien niet omschrijven.

CV

Persoonlijk
Geboren op 11 januari 1964
Getrouwd met Peter Staes en samen hebben zij drie kinderen: Sarah (1992), Michaël (1995) en Esther (2000)

 

Opleiding
Licentiaat in de Rechten

 

Politiek
Vlaams parlement
Vlaams Volksvertegenwoordiger:

- vast lid Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2014 - heden)

- vast lid Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (2014 - heden)

- plaatsvervangend lid Commissie voor Onderwijs (2014 - heden)

- plaatsvervangend lid Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (2014 - heden)
- voorzitter Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding (2012 - 2014),
- vast lid Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding (2009 - 2012), 
- vast lid Commissie Jeugdzorg (2010 - 2011), 
- plaatsvervangend lid Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (2009 - heden),
- plaatsvervangend lid Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (2012 - heden) 

 

De Kamer
Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 13 januari 2005 tot 31 december:
- lid Commissie Binnenlandse Zaken
- lid Commissie Justitie
- lid Commissie Familierecht

 

Provincie
Lid van de Antwerpse provincieraad (1994 - 2005)
Secretaris van de provincieraad (2000 - 2005)

 

Gemeente Zoersel
Gemeenteraadslid (2019 - )
OCMW-voorzitter (2013 - 2018)
Schepen van cultuur (2013 - 2018)
Burgemeester (1995 - 2012)
Schepen van financiën en jeugd (1989 - 1994)

 

Andere
Voorzitter van OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten)
Lid directiecomité VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
Voorzitter Woonzorgcentrum De Buurt Zoersel
Lid Raad van Bestuur Centraal beheer Heilig Graf scholen vzw
Voorzitter adoptiedienst Ray of Hope vzw