Over Katrien

Samen zorgen maakt meer geborgen

Zorgen dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige en warme omgeving, dat mensen zich goed in hun vel voelen en dat wie kwetsbaar is goed omringd wordt door vertrouwde mensen in zijn bekende buurt, dat blijft hét streefdoel in mijn politiek engagement. Ik ben ervan overtuigd dat die ingrediënten bepalend zijn voor de levenskwaliteit van mensen.

Van nature uit trek ik automatisch de kaart van de meest kwetsbaren.

Niet te verwonderen dus dat in het parlement het welzijnsbeleid me nauw aan het hart ligt. Onze kinderen alle kansen geven om zich ten volle te ontplooien, en wie kwetsbaar is (geworden) de nodige zorg geven en er volwaardig bij laten horen, zijn de rode draden in mijn werk. 

Welzijn en zorg maken deel uit van de samenleving. Daar blijf ik op inzetten. Voor mij moet de lat zelfs nog hoger: wie zorg nodig heeft, moet niet zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving kunnen blijven, maar levenslang!

Hiervoor wil ik verder mee het kader creëren: door onder meer het ondersteunen van mantelzorgers, vrijwilligers, buurtzorgnetwerken, initiatieven die mensen bij mekaar brengen, de strijd tegen eenzaamheid… Ook voldoende gezinszorg, zorgverloven, aangepaste woningen, premies voor woningaanpassingen, leeftijdsvriendelijke buurten, enz. maken daar deel van uit.

Een zorgende omgeving, naadloos aangevuld met kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare professionele zorg, zoals zorg voor chronisch zieken, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking en geestelijke gezondheidszorg, dat is voor mij het zorgzame Vlaanderen waar ik van droom en waar ik voor blijf ijveren!

CV

°11 januari 1964
Heeft samen met haar echtgenoot drie kinderen.

Licentiaat in de Rechten

2014  - heden

Vlaams Volksvertegenwoordiger:
- Eerste ondervoorzitter Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2014 - )
- Vast lid Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (2014 - )
- Plaatsvervangend lid Commissie voor Onderwijs (2014 - )
- Plaatsvervangend lid Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (2014 - )
- Plaatsvervangend lid Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (2015 - )
- Voorzitter Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (juni '17 - okt. '17)
- Voorzitter Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (okt. '17 - juli '18)

2009 - 2014

Vlaams Volksvertegenwoordiger:
- Voorzitter Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (dec. '12 - mei '14)
- Vast lid Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (2009 - dec. '12)
- Vast lid Commissie ad hoc Jeugdzorg (juli '10 - juli '11)
- Plaatsvervangend lid Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (febr. '12 - mei '14)
- Plaatsvervangend lid Commissie ad hoc Hoger Onderwijs (febr. '10 - juli '10)
- Plaatsvervangend lid Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (2009 - 2014)

2005 - 2008

Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers:
- vast lid Commissie Binnenlandse Zaken
- vast lid Commissie Justitie
- vast lid Commissie Familierecht

1994 - 2005

Secretaris van de provincieraad (2000 - 2005)
Lid van de Antwerpse provincieraad (1994 - 2005)

1989 - heden

Gemeenteraadslid (2019 - )
OCMW-voorzitter (2013 - 2018)
Schepen van cultuur (2013 - 2018)
Burgemeester (1995 - 2012)
Schepen van financiën en jeugd (1989 - 1994)

Andere

Voorzitter van OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten)
Lid directiecomité VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
Voorzitter Woonzorgcentrum De Buurt Zoersel
Lid Raad van Bestuur Centraal beheer Heilig Graf scholen vzw
Voorzitter adoptiedienst Ray of Hope vzw
Voorzitter vzw Stokpaardje

#GedrevenSchryvers

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.